LITTERATURLISTE

LITTERATUR OM PEDAGOGISKE EMNER

 • Appeli, Willie: menneskets sanser
 • Bergstrøm, M: Eleven-den siste slaven
 • Brandtzæg m.fl: Se barnet innenfra
 • Brochmann, Inger: Årstidsfeste med leg og sang
 • Brochmann, Inger: Årets gang med lek og sang (sangbok)
 • Brochmann, Inger.; Børnetegningernes hemligheter
 • Brochmann, Inger: Fortæl Folkeeventyr for dine børn.
 • Brochmann,Inger: Gør vi vore børn fortræd?
 • Brochmann,Inger: Et fødselsdagseventyr og dets bakgrunn.
 • FNs barnekonvensjon
 • Glöckler, Michaela: Barnets helse og utvikling
 • Glöckler, Micaela: A guide to child health.
 • Hart, Susan: Den følsomme hjernen
 • Hart, Susan: Fra Interaksjon til relasjon
 • Juul, Jesper: Ditt kompetente barn
 • Juul, Jesper: Smil vi skal spise
 • Kranich E.M: Pedagogisk Antropologi
 • König, Karl: De første tre årene
 • Köhler Henning: At få lov å være barn
 • Paulsen Gjessing Eldbjørg; Tillit og Undring (engelsk utgave, Trust and Wonder)
 • Spitzer Manfred: Digital Demens
 • Soesman, Albert: Our twelve senses
 • Schootel Edmond: Warmth; Nurturing Children’s Health and Wellbeing
 • Steiner, Rudolf: Barnets oppdragelse
 • Steiner,Rudolf: De fire temperamentene
 • Thomsen, Glöcler m.fl. De syv første årene, en håndbok for foreldre