SLIK HAR VI DET I STEINERBARNEHAGEN BUKKENE BRUSE

DET DAGLIGE ARBEIDET

Barna opplever voksne i arbeid og arbeidsprosesser fra begynnelse til slutt. Det er alltid en åpenhet for at barna kan være med i samspill med de voksne.

ÅRSTIDENE

Vi lever med i årstidenes skiftende liv, og barnehagens innhold og aktiviteter bærer preg av dette.

DEN  FRIE LEKEN

Kroppsiakttakelse og kroppsfølelse, grov- og finmotorikk utvikles gjennom å løpe, gjennom klatring og bruk av slengtau/hoppetau, hinderløype, i ringleken, arbeid i hagen og på kjøkkenet, spill på enkle musikkinstrument, arbeid ved høvelbenken, snekring av enkle gjenstander som fuglehus, lekekasser, hytter med mer.

VÅRE UTEOMRÅDER

Omsorg for omgivelsene er en av forutsetningene for sosial kompetanse derfor tilstreber vi å skape et hjemlig miljø.

VÅRE BYGNINGER

Dagens bygg, som er inspirert av organisk arkitektur sto ferdig i 1990. Barnehagen har eksistert siden 1980 og hadde da sine lokaler på Storhaug.