STILLING LEDIG

Stiftelsen Steinerbarnehagen Bukkene Bruse søker styreleder med juridisk, økonomisk og/eller pedagogisk kompetanse.

Styrevervet går over to år med mulighet for gjenvalg.

Tiltredelse snarest etter avtale.

Styreleder kan ikke være ansatt ved Steinerskolen i Stavanger eller Steinerbarnehagen Bukkene Bruse. Styret tilbyr økonomisk kompensasjon til styreledervervet.

 


For mer informasjon eller interesse, ta kontakt: bukkenebruse@steinerbarnehage.no