Innhenting av samtykke

Fra Stavanger kommune

Som følge av avklaringer statsforvalteren har fått hos helsedirektoratet er skjemaet for innhenting av samtykke ved utdeling av jod ved en atomulykke blitt revidert. Endringen innebærer en praksis med passivt samtykke for de som ønsker at barnet skal få jodtabletter, og dermed ber vi kun foreldre som ikke samtykker om å signere/opplyse om dette.

Reservasjonsskjemaet kan leveres elektronisk eller printes ut og tas med tilbake til barnehagen. Dersom noen trenger en utskrift, ta kontakt, så ordner jeg det.