Innhenting av samtykke

Fra Stavanger kommune

Som følge av avklaringer statsforvalteren har fått hos helsedirektoratet er skjemaet for innhenting av samtykke ved utdeling av jod ved en atomulykke blitt revidert. Endringen innebærer en praksis med passivt samtykke for de som ønsker at barnet skal få jodtabletter, og dermed ber vi kun foreldre som ikke samtykker om å signere/opplyse om dette.

Reservasjonsskjemaet kan leveres elektronisk eller printes ut og tas med tilbake til barnehagen. Dersom noen trenger en utskrift, ta kontakt, så ordner jeg det.

STILLING LEDIG

Stiftelsen Steinerbarnehagen Bukkene Bruse søker styreleder med juridisk, økonomisk og/eller pedagogisk kompetanse.

Styrevervet går over to år med mulighet for gjenvalg.

Tiltredelse snarest etter avtale.

Styreleder kan ikke være ansatt ved Steinerskolen i Stavanger eller Steinerbarnehagen Bukkene Bruse. Styret tilbyr økonomisk kompensasjon til styreledervervet.

 


For mer informasjon eller interesse, ta kontakt: bukkenebruse@steinerbarnehage.no