Informasjon fra helsesjefen knyttet til skole og barnehagebarn som kommer hjem fra områder med koronasmitteE

Råd fra helsesjefen:

Kommer du fra ferie et sted med pågående smittespredning av korona-viruset gjelder følgende:

1. Dersom du er frisk, og ikke har hatt kontakt med personer som er testet positivt for korona-viruset kan du leve som normalt, men ta kontakt med legevakt eller fastlege på telefon dersom du begynner å hoste eller får feber innen 14 dager etter reisen.

2. Har du vært sammen med en person som har testet positivt for korona-viruset bør du holde deg hjemme i 14 dager, og ta kontakt med fastlege eller legevakt dersom du begynner å hoste eller få feber.

3. Har du hoste eller feber når du kommer hjem, skal du holde deg hjemme, og ta kontakt med legevakt for vurdering og avtale omkring testing. De som er testet skal holde seg hjemme til det har kommet svar på testen. Testresultatet kommer vanligvis i løpet av 1 døgn.

4. Om andre medlemmer i husstanden er under testing for smitte, bør barn holdes hjemme fra barnehage/skole i påvente av prøvesvar.

Uavhengig av dette er vann og såpe viktig for å begrense smitte. Ha rutiner for håndvask, og ha antibac tilgjengelig om håndvask ikke er mulig. Host i albuen eller i papir.

Ved mistanke om smitte er det svært viktig at det ringes til legevakt eller fastlege, og at man ikke møter direkte opp på legekontor eller legevakt uten avtale.

Områder med pågående smittespredning er per 27.02.2020: Nord-Italia, Iran, Kina, Japan, Hong Kong, Singapore og Sør-Korea.

Folkehelseinstituttets (FHI) råd og informasjon til befolkningen finner man på nettsiden til Folkehelseinstituttet.