STEINERBARNEHAGEN

BUKKENE BRUSE

OM STEINERBARNEHAGEN BUKKENE BRUSE

Steinerbarnehagen Bukkene Bruse er en privat barnehage som ligger i naturskjønne omgivelser i Hillevåg med Vanassen og Sørmarka som naboer. Dagens bygg, som er inspirert av organisk arkitektur, sto ferdig i 1990.

Vi har fire avdelinger: Rosenrød, Snehvit, Tornerose og Tyrihans.

  • Tornerose og Tyrihans er våre to småbarnsavdelinger som tar imot barn i alderen 1-3 år.
  • Rosenrød og Snehvit tar imot barn i alderen 3-6 år.

Bukkene Bruse har en arkitektur som tar hensyn til barnas behov for liv og røre, og som gir rom for aktiviteter og samspill med voksne. Vi har åpne rom i vakre farger, der kjøkkenbenken er en sentral møteplass for dagens økologiske matlaging. Vi er så heldige å ha en stor naturtomt som uteområde, med busker, trær, kjøkkenhage og snekkerbod.

KONTAKT

ÅPNINGSTIDER

  • Åpen: 7.45 – 16.15
  • Kjernetid: 9.30 – 13.00

Barnehager og skoler kan fram mot sommeren lette på smitteverntiltak. Regjeringen kom i går med en pressemelding med utgangspunkt i at det nå er lite smittespredning i landet. Dette gjør at en hel avdeling i barnehagen og en hel skoleklasse kan være én kohort. Et nytt system med rødt, gult og grønt lys skal avgjøre hvilke smitteverntiltak som gjelder i barnehage og skole. Trafikklysmodellen skal gjøre det enklere å gjennomføre barnehage- og skolehverdagen, samtidig som smittevernet ivaretas. Pressemelding om ny veileder med trafikklysmodell finner du her.

BARNEHAGERUTEN

POST OG TELEFON

Corona

REGJERINGENS INFORMASJON OM BARN OG KORONAVIRUS

På denne siden finner du kortversjonen av det du trenger å vite som forelder i forbindelse med koronasituasjonen:

Nettside: www.regjeringen.no

Corona

MENTAL HELSE

Mental helse har flere telefonnummer du kan ringe:

  1. Hjelpetelefonen: 116 123
  2. Foreldresupport: 116 123 (tast 2)
  3. Arbeidslivstelefonen: 225 66700

Nettsider: mentalhelse.no/

Corona

BARN OG UNGE

Alarmtelefonen for Barn og Unge – 116 111

  • Alle barn kan ringe 116 111 når de har det vondt, vanskelig eller føler at de trenger hjelp.
  • Også for voksne som er bekymret for barn og unge.
  • Koronasituasjonen er denne telefonen døgnåpen

 

Corona

BARNEVAKTA

Barnevernvakta har telefon 51 89 91 67 / 51 89 90 00, og er barnevernets akuttberedskap når barnevernstjenesten har stengt og holder da til på politistasjonen.  Hovedoppgaven er å hjelpe barn og familier i krise som trenger rask hjelp.

 

Corona

CORONA-RÅD FRA HELSESJEFEN I STAVANGER KOMMUNE