Vi anbefaler å se denne filmen. Den gir et balansert bilde av foreldrenes rolle, pedagogers rolle, teknologiens muligheter, begrensninger og farer.