STEINERBARNEHAGEN

BUKKENE BRUSE

OM STEINERBARNEHAGEN BUKKENE BRUSE

Steinerbarnehagen Bukkene Bruse er en privat barnehage som ligger i naturskjønne omgivelser i Hillevåg med Vanassen og Sørmarka som naboer. Dagens bygg, som er inspirert av organisk arkitektur, sto ferdig i 1990.

Vi har fire avdelinger: Rosenrød, Snehvit, Tornerose og Tyrihans.

  • Tornerose og Tyrihans er våre to småbarnsavdelinger som tar imot barn i alderen 1-3 år.
  • Rosenrød og Snehvit tar imot barn i alderen 3-6 år.

Bukkene Bruse har en arkitektur som tar hensyn til barnas behov for liv og røre, og som gir rom for aktiviteter og samspill med voksne. Vi har åpne rom i vakre farger, der kjøkkenbenken er en sentral møteplass for dagens økologiske matlaging. Vi er så heldige å ha en stor naturtomt som uteområde, med busker, trær, kjøkkenhage og snekkerbod.

KONTAKT

ÅPNINGSTIDER

  • Åpen: 7.45 – 16.15
  • Kjernetid: 9.30 – 13.00

Barnehager og skoler kan fram mot sommeren lette på smitteverntiltak. Regjeringen kom i går med en pressemelding med utgangspunkt i at det nå er lite smittespredning i landet. Dette gjør at en hel avdeling i barnehagen og en hel skoleklasse kan være én kohort. Et nytt system med rødt, gult og grønt lys skal avgjøre hvilke smitteverntiltak som gjelder i barnehage og skole. Trafikklysmodellen skal gjøre det enklere å gjennomføre barnehage- og skolehverdagen, samtidig som smittevernet ivaretas. Pressemelding om ny veileder med trafikklysmodell finner du her.

POST OG TELEFON

Corona

GRØNT NIVÅ I BARNEHAGE OG SFO

(Oppdatert 23.01.2022)

 

Corona

REGJERINGENS INFORMASJON OM BARN OG KORONAVIRUS

På denne siden finner du kortversjonen av det du trenger å vite som forelder i forbindelse med koronasituasjonen:

Nettside: www.regjeringen.no

Corona

MENTAL HELSE

Mental helse har flere telefonnummer du kan ringe:

  1. Hjelpetelefonen: 116 123
  2. Foreldresupport: 116 123 (tast 2)
  3. Arbeidslivstelefonen: 225 66700

Nettsider: mentalhelse.no/

Corona

BARNEVAKTA

Barnevernvakta har telefon 51 89 91 67 / 51 89 90 00, og er barnevernets akuttberedskap når barnevernstjenesten har stengt og holder da til på politistasjonen.  Hovedoppgaven er å hjelpe barn og familier i krise som trenger rask hjelp.

 

Corona

CORONA-RÅD FRA HELSESJEFEN I STAVANGER KOMMUNE

 

Corona

BARN OG UNGE

Alarmtelefonen for Barn og Unge – 116 111

  • Alle barn kan ringe 116 111 når de har det vondt, vanskelig eller føler at de trenger hjelp.
  • Også for voksne som er bekymret for barn og unge.
  • Koronasituasjonen er denne telefonen døgnåpen